Súťaž "Meď 2016"

        Dňa 4. 4. 2016 sa žiaci tretieho ročníka učebného odboru inštalatér pod vedením MOV Mgr. Michala Kulpu zapojili do 13. ročníka celoštátnej súťaže "Meď 2016" pre žiakov SOŠ. Súťaž prebehla on-line na webovej stránke Európskeho inštitútu:   http://www.copperschool.com.
        V rebríčku umiestnenia škôl v učebných odboroch zvíťazila naša škola s najväčším počtom získaných bodov v tejto súťaži. (Súčet bodov prvých šiestich žiakov v poradí umiestnenia).

Cenou za 1. miesto je 250,- Eur na nákup zariadenia slúžiaceho na inštaláciu rozvodov TZB v oblasti medi pre účely školy ako učebná pomôcka pre tento odbor.
        V rebríčku jednotlivcov sa umiestnili naši žiaci na druhom, treťom, štvrtom, piatom, siedmom, deviatom, trinástom, štrnástom, šestnástom, dvadsiatom, dvadsiatom siedmom a tridsiatom piatom mieste.

Cenou za 2. miesto je 70,- eurová nákupná poukážka do OD Tesco pre žiaka

Cenou za 3. miesto je 40,- eurová nákupná poukážka do OD Tesco pre žiaka.

Mgr. Michal Kulpa