Naše žiačky privítali možnosť vycestovať za hranice Slovenska, aby si priamo v praxi preverili nielen svoje odborné vedomosti a zručnosti, ale i jazykové komunikačné schopnosti. Takéto priame prepojenie teórie s praxou a cudzím jazykom je pre študenta nenahraditeľné.
        Program Erasmusplus nám ponúkol príležitosť odborného vzdelávania a absolvovania stáže v zahraničí. Šestnásť žiačok - kaderníčok a kozmetičiek vycestovalo do talianskeho Milána na dva týždne. V deviatich kaderníckych a kozmetických salónoch v meste sme mali možnosť vidieť a zapojiť sa do reálneho života vo svojom odbore. Zo začiatku to nebolo určite jednoduché. Vždy sa všetko dalo vyriešiť a nebol problém vybrať spôsob, ktorý vyhovoval jednej aj druhej strane. Raz vidieť a zažiť je viac ako stokrát o tom počuť. Byť odkázaný sám na seba, žiaden „mamahotel“ nablízku, žiadna slovenčina - niekedy bolo treba siahnuť na dno svojich síl. Robili sme, videli sme, aj zažili sme to, čo sa v priebehu dvoch týždňov dalo. Avšak stálo to zato. Bola to dobrá skúsenosť pre nás všetky. Nažívali sme si ako jedna rodina a spoznali sme hodnoty priateľstva. Sme vďačné, že sme mohli využiť ponuku zahraničnej praxe.
        Našou partnerskou organizáciou bola talianska spoločnosť EVOLVO, ktorá sprostredkovala náš pobyt - pracoviská, ubytovanie, cestu, stravu a kultúrny program. Získali sme CERTIFIKÁT o účasti a EUROPASS MOBILITY. Tieto dva medzinárodné dokumenty a získané skúsenosti a zručnosti by nám mali pomôcť po ukončení štúdia ľahšie si nájsť zamestnanie a uplatniť sa na domácom i zahraničnom trhu práce. Zážitky a nadobudnuté skúsenosti absolventov zahraničnej praxe sú silnou motiváciou pre mladších spolužiakov, ktorí sú už dnes rozhodnutí takúto možnosť v budúcnosti využiť.

Jožka Plavnická, IV. KM