Začiatkom marca sa v SOŠ v Kežmarku konalo krajské kolo súťaže Mladý ekofarmár. Táto súťaž je určená študentom odboru agropodnikanie, ktorí v nej musia preukázať svoje teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Určovanie kvality mlieka a dojenie boli hlavnými disciplínami, ktoré rozhodli o umiestnení súťažiacich. SOŠ Lipany pod vedením majstra odborného výcviku Mateja Čubu úspešne reprezentovali Dávid Vašák a Martin Plavnický, ktorí sa umiestnili na 4. a 5. mieste. Štvrté miesto zaručilo Dávidovi Vášákovi postup do celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční koncom marca. Srdečne blahoželáme a držíme palce.

Ing. Jaroslav Hanko