Ako každý rok aj tohto roku sa konala súťaž v Kežmarku pre žiakov odboru agropodnikanie Mladý ekofarmár. Našu školu reprezentovali Marcel Ďurica, Martin Plavnický a Dávid Vašák. Súťaž sa začala okolo 10:00 prezentáciou a losovaním poradia súťažiacich. Potom sme sa presunuli na prvú časť súťaže. Bol to test o mlieku. Po teste sme absolvovali hodinovú pauzu na obed a s vychádzkou do historického centra Kežmarku. Po obede sme sa presunuli do školského laboratória kde nasledovala 2. časť súťaže, degustácia mlieka kde sme mali mlieko zatriediť do akostných skupín. Po degustácii sme určovali mernú hmotnosť mlieka a titračnú kyslosť mlieka. Okolo 16:00 sme sa presunuli na farmu v Kežmarku, kde prebehla posledná časť súťaže, vlastné dojenie s hodnotením tvaru vemena. Potom komisia spracovala a vyhodnotila naše výsledky. Na celoslovenskú súťaž Mladý ekofarmár, ktorá sa uskutoční 5. – 7. mája v Banskej Bystrici postúpil Marcel Ďurica. K postupu mu srdečné gratulujeme a želáme veľa úspechov v reprezentovaní našej školy.
        Na túto súťaž sme sa poctivo pripravovali ako vedomostne tak aj prakticky. Navštívili sme mliekareň v Sabinove, kde sme sa naučili určiť mernú hmotnosť a titračnú kyslosť, taktiež sme sa zúčastnili dojenia na farme vo Vyšnom Slavkove.
        S pozdravom mladí ekofarmári.

Marcel Ďurica, Martin Plavnický, Dávid Vašák – 4. A, odbor agropodnikanie