Agentúra LeRen Renáta Lenčešová v spolupráci s OC Galéria Košice zorganizovali súťaž MÚZA HUDBY dňa 2. marca 2016, ktorej sa zúčastnili aj naše študentky z odboru kozmetik pod vedením majsterky Mgr. Márie Ščavnickej a z odboru kaderník pod vedením majsterky Bc. Márie Pavlinskej. Súťaž bola určená pre vizážistov, kaderníkov, bodypaitingerov, návrhárov a fotografov. Súťažiaci mohli pracovať v tíme alebo jednotlivo. Témou tohto podujatia bola hudba, ktorá sa usiluje o estetickú komunikáciu a mladí kreatívni súťažiaci vyjadrili toto vnímanie hudby vo svojich prácach.
        V súťažnej disciplíne VIZÁŽ súťažila študentka štvrtého ročníka z odboru kozmetik Júlia Figurova s modelkou Simonou Horňákovou. Ich usilovnosť bola odmenená tak, že získali prvé miesto. Na prvom mieste sa umiestnili aj študentky z odboru kaderník. Súťažiacou bola Mária Jurová, študentka druhého ročníka nadstavbového štúdia s modelkou Ivanou Dujavovou.
        Obidvom súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a vzornú disciplínu.

Mgr. Mária Ščavnická