Brigáda v Nemecku
11. marca až 16. apríla 2011

      Aj tohto roku sa naši študenti zúčastnili brigády v Nemecku v mestečku Horstel asi 50 km od holandských hraníc. 17 študentov sa zapojilo do pracovného procesu a raz dva si osvojilo pracovný režim a prostredie, ktoré tam panuje. Prežili sme 5 týždňov bez rodiny, priateľov, rodičov, bez Slovenska...
      Som presvedčený, že tento zahraničný pobyt, okrem finančného ohodnotenia dal každému aj niečo do života. Skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie. Na vlastnej koži sa presvedčiť a vyskúšať ako chutí tvrdý pracovný život. Noví kamaráti, lásky, kopec zážitkov a spomienky, ktoré sa hlboko vryjú do našich sŕdc na celý život... Som rád, že všetci študenti robili dobré meno nielen sebe, ale aj svojim rodičom, známym, priateľom a v konečnom dôsledku škole. Chcem im preto poďakovať za vzornú reprezentáciu školy, za vzorné vystupovanie, za to, že vytvorili jednu skvelú partiu, na ktorú sa dalo spoľahnúť. Za to im patrí moje veľké ĎAKUJEM!!!

      Akcie sa zúčastnili:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Veronika Pružinská,
Mária Matvijová,
Eva Nehilová,
Natália Novotná,
Erika Sedláková,
Terézia Sontágová,
Ján Ďurica,
Rastislav Piskura,
Vlado Raslavský,
Peter Vrabeľ,
Marek Pekár-Hudák,
Jaroslav Stašák,
Klára Tarasovičová,
Lucia Kicková,
Eva Vandžurová,
Martin Štefčák,
Matúš Škop
1. BV
1. BV
1. BV
1. BV
1. BV
1. BV
1. BV
1. BV
1. BV
1. BV
3. AM
3. AM
2. NOV
2. NOV
2. NOV
3. AM
3. AM

Pedagogický dozor:   Ing. Dušan Angelovič

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky