Celoslovenská súťaž odborných zručností v Nitre 16. a 17. októbra 2008

      V dňoch 16. - 17. októbra 2008 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej súťaže odborných zručností stredných odborných škôl v Nitre, kde sa na Agroinštitúte konal už IV. ročník tejto známej akcie, ktorá sa niesla v znamení témy Učíme sa pripravovať bezpečné pekárske a cukrárske výrobky. Tieto dni boli zároveň aj oslavou Svetového dňa potravín na Slovensku, pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva SR. Súťaž sa konala v priestoroch Agroinštitútu v Nitre. Stretlo sa tam 14 škôl. Na súťaži boli ocenené tri najkvalitnejšie výrobky. Naša škola sa umiestnila na 3. mieste cukrárenských výrobkov na tému: Euro očami žiakov pod vedením Bc. Ivety Šlosárovej a Bc. Anny Ptákovej. Veľmi sme sa cene potešili, lebo úroveň jednotlivých exponátov hodnotil sám cechmajster, ktorý hodnotí aj v Lipsku, Poznani a Luxembursku - Ing. Vojtech Semeš, CSc.

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky

      Ešte sa pozrieme, aké výrobky pripravili ostatné školy. Boli fakt nádherné...

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky