Začal ďalší ročník nohejbalu

        Prvý z nohejbalových turnajov učiteľov v tomto školskom roku sa konal 10. októbra 2014 v Strednej odbornej škole Majstra Pavla v Levoči. Zúčastnilo sa ňom aj družstvo učiteľov našej školy. O prvé miesto bojovalo okrem nás ďalších päť družstiev stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Prvé miesto obsadilo družstvo učiteľov zo Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. V závere nás pohostili výrobkami z dielní žiakov usporiadateľskej školy tak ako každý rok. Napriek snahe našich hráčov, ktorí bojovali zo všetkých síl, ani tento rok sme sa nepostavili na stupeň pre víťazov. Rozhodli sme sa viac trénovať a dúfame, že na ďalšom turnaji už získame aj medailové umiestnenie.

Ing. Pavol Kozma