25. júna 2013 sa vo Veľkej sále Divadla Jonáša Záborského v Prešove konalo slávnostné ukončenie školského roka 2012/2013 v rámci Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Pri tejto príležitosti ocenil predseda PSK Peter Chudík 20 pedagógov a 20 žiakov stredných škôl za mimoriadne úspechy a vzornú reprezentáciu kraja.
        Jedným z ocenených bol aj študent Strednej odbornej školy v Lipanoch Lukáš Rabik, ktorý si plaketu „LUX MENTIUM – Svetlo poznania" prevzal za 1. miesto v celoslovenskej internetovej súťaži MEĎ 2013 v kategórii jednotlivcov. Slová uznania patria aj majstrovi odborného výcviku Michalovi Kulpovi, ktorý ho na túto súťaž pripravoval. Srdečne blahoželám a verím, že aj v nasledujúcom školskom roku sa bude našim žiakom dariť aspoň tak ako doteraz.

Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ školy