Dňa 24. 4. 2015 sa zúčastnili žiaci našej školy súťažno-prezentačného dňa, určeného pre žiakov a pedagogických pracovníkov stredných odborných škôl i verejnosť pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky p. Andreja Kisku. Organizátor súťaže Branislav Grohling pripravil zaujímavý deň plný súťaží a workshopov. Súťaže sa zúčastnilo viac ako tridsať stredných odborných škôl z celého Slovenska.
        Žiaci našej školy sa zúčastnili súťaží v odboroch kaderník, kozmetik a cukrár. V kaderníckom odbore boli dva súťažné disciplíny Symetria - presnosť a Grécka bohyňa. V disciplíne Symetria – presnosť súťažila žiačka 1. ročníka Štefánia Džačovská. Z celkového počtu 9 súťažiacich získala 4. miesto. V disciplíne Grécka bohyňa súťažila žiacka 2. ročníka Simona Bujňáková. V ťažkej konkurencii 35 súťažiacich získala krásne 5. miesto. V kozmetickom odbore bola disciplína Make Up – Maleficent, v nej súťažila žiačka 3. ročníka Júlia Figurová. Z celkového počtu 20 súťažiacich získala 6. miesto.
        Na tejto prestížnej súťaži sa zúčastnili aj žiaci z odboru cukrár - Daniela Marušová a Jozef Ištvan. Medzi 17 súťažiacimi z celého Slovenska sa prezentovali výborne, lebo každý kto videl tortu, hodnotil ju ako najkrajšiu tortu súťaže. Umiestnili sme sa na krásnom 7. mieste. Bol to pre nás krásny zážitok.
        Chceme sa poďakovať majsterkám odborného výcviku: Mgr. Márii Ščavnickej, Mgr. Ivete Šlosárovej, Mgr. Anne Ptákovej, Bc. Márii Pavlinskej a Bc. Kataríne Andraščíkovej za prípravu žiačok na súťaž. Poďakovanie patrí aj Ing. Darine Németovej a Mgr. Márii Ščavnickej za krásne kostýmy pre modelky, žiačke 4.ročníka Monike Diňovej za make-up, ktoré taktiež dopomohli k celkovému outfitu.

Kolektív majsteriek odborného výcviku SOŠ