Dňa 29. apríla 2016 sa študentky Strednej odbornej školy v Lipanoch zúčastnili súťaže v rámci Dňa podpory remesiel stredných odborných škôl 2016 pod vedením poslanca Braniho Gröhlinga v Trenčíne. Svoje zručnosti v kaderníckom umení predviedli študenti vo farbe, glamour účese a cukrári v umení zdobenia tort. Témy boli viac ako zaujímavé a výsledné práce veľmi pekné. Študenti tam nabrali nové skúsenosti, zážitky aj motiváciu do budúcna. V náročnej konkurencii najlepších škôl zo Slovenska získala naša žiačka Mária Jurová v odbore vlasová kozmetika pod vedením majsterky Bc. Márie Pavlinskej 3. miesto v kategórii Farba a zapletanie. Aj ostatní súťažiaci si viedli dobre, podarili sa im pekné práce. Žiačka Simona Bujňáková vytvorila veľmi pekný glamour účes s červenými kvetmi pod vedením majsterky Bc. Kataríny Andraščíkovej. Odbor cukrár reprezentovali žiačky Júlia Novotná a Marta Čižmárová, ktoré vyzdobili svadobnú tortu v bielo - oranžovej kombinácii, pod vedením majsterky Ivety Šlosárovej.
        Celý deň sa niesol v znamení mladých šikovných študentov. Vyvrcholením dňa bolo vystúpenie Dominiky Mirgovej a ocenenia tých najlepších študentov.