"Pogovori so mnoj!"

        Deň jazykovej a kultúrnej rozmanitosti sme spoločne oslávili na hodinách cudzích jazykov. Formou vedomostných kvízov a konverzačných úloh si žiaci našej školy preverili úroveň ovládania jazyka a poznatky z krajinovedy.
        Ruštinári „zabojovali svojimi jazykmi“ v školskom kole interaktívneho kvízu: „Поговори со мной !“ Tímy vytvorené z tried I.KM, II.KM, I.BVNO, II.HR a II.CDI sa veľmi statočne popasovali s otázkami z rôznych oblastí ruského jazyka a spoločenského života. Najúspešnejší tím tvorila trieda I.KM: Dominika Andrášová, Jana Blichárová, Patrícia Kulpová a Simona Pošvicová.

Srdečne blahoželáme!