Beseda s policajtmi - 24. novembra 2011.

      Našu školu navštívili npor. Ján Pták a ppor. Ján Vandžura, aby oboznámili žiakov niektorých prvých a druhých ročníkov o štruktúre a organizácii Policajného zboru, o činnosti a službách polície, o trestno - právnej zodpovednosti za skutky, o rozdiele medzi trestným činom a priestupkom... Informovali našich žiakov aj o zodpovednosti za používanie drog. Toto všetko majú na starosti referenti - špecialisti pre prácu s rómskou komunitou zaradených na OOPZ v Lipanoch.

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky