Prednáška o ochrane pred používaním nebezpečných látok - 27. novembra 2009.

      27. novembra 2009 nám policajti urobili prednášku pre žiakov prvých a druhých ročníkov o tom, ako sa chrániť pred používaním drog a iných nebezpečných látok. Vysvetlili nám aj základné fakty, ako je šikanovanie a ponižovanie osobnosti a z toho vyplývajúca trestnoprávna zodpovednosť.

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky