Vďaka riaditeľovi školy, Mgr. Karolovi Tkáčovi, ktorý podporil svojím rozhodnutím exkurziu do Martina, centra slovenskej kultúry, mohli študenti študijných odborov a III. ročníka odboru Inštalatér navštíviť dom Jozefa Cígera Hronského a Národný cintorín v tomto meste. Bola to prvá exkurzia so zameraním na poznávanie našich spisovateľov inou formou ako tradičným výkladom na hodinách literatúry. Študenti si mohli v dome, ktorý si sám vybudoval a naprojektoval Hronský, pozrieť fotografie zobrazujúce takmer celý jeho život s veľmi zaujímavým sprievodným výkladom. Rozbor diela Jozef Mak bol veľmi pôsobivý a študentov zaujal.
        Na Národnom cintoríne, kde sú pochovaní naši najvýznamnejší Slováci, sme sa poklonili pamiatke Janka Kráľa, Janka Kalinčiaka, Janka Jesenského, Jána Smreka, Martina Kukučína, Svetozára Hurbana Vajanského, Ivana Stodolu, Jozefa Cigera Hronského a mnohých iných.
        Veľmi by sme si priali, aby táto prvá cesta do Martina bola základom pre budovanie tradície Putovanie za kultúrou. V rámci tohto projektu by sme mohli každý rok navštíviť iné mesto, ktoré je spojené s významnou osobnosťou nášho kultúrneho života, napr. Modru - Ľudovít Štúr, Liptovský Mikuláš – Janko Kráľ, Hybe – Peter Jaroš atď. Dúfame, že Putovanie za kultúrou nám prinesie mnoho krásnych a nezabudnuteľných zážitkov spojených s poznávaním nášho krásneho Slovenska.

Mgr. Edita Fráková