Medzinárodná spoločnosť Schwarzkopf Professional si na základe dlhodobej spolupráce vybrala štyri školy zo Slovenska a medzi nimi bola aj naša SOŠ v Lipanoch. Ponúkla tak mladým ľuďom šancu získať vzdelanie v oblasti kaderníctva. Počas prvých dvoch augustových týždňov sa naše kaderníčky zúčastnili intenzívneho kurzu v ASK Academy Bratislava. Školitelia spomedzi TOP salónov a technológov Schwarzkopf im ukázali nové trendy a techniky krok po kroku. Kurz bol ukončený prezentáciou vlastnej práce pred budúcimi potencionálnymi zamestnávateľmi. Kaderníčky z našej školy dostali následne pracovnú ponuku od generálnej riaditeľky spoločnosti Klier, ktorá sa úspešne rozbieha. Za ponúkanú šancu ďakujeme.

Bc. Katarína Andraščíková