Dňa 21. 4. 2016 sa konalo v priestoroch TILIA školenie na strihy. Školenia sa zúčastnili študenti tretieho ročníka z odboru kaderník a študenti prvého ročníka nadstavbového štúdia vlasová kozmetika. Strihy sa predvádzali na cvičných umelých hlavách na stojanoch. Školiteľka predviedla študentom odborný technologický postup dvoch strihov. Jeden polodlhý a druhý krátky strih. Školenie bolo veľmi poučné, žiaci získali dostatočnú zručnosť nielen v strihoch, ale mali možnosť vidieť aj správnu techniku oddeľovania vlasov, techniku pri strihaní či už do dlane, cez hrebeň, cez prsty, prerieďovania a podobne. Konečnú úpravu si každý študent urobil podľa vlastnej kreativity. Týmto chceme poďakovať vedeniu školy, že nám umožnilo zorganizovať toto školenie a zúčastniť sa ho.