Skúška odbornej spôsobilosti

        V dňoch 21. - 22. 11. 2015 na našej škole prebiehala skúška odbornej spôsobilosti, ktorú organizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania v Bratislave v rámci projektu „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“. Skúšku mohli absolvovať tie frekventantky, ktoré už absolvovali základný kurz. Prihlásilo sa na ňu 30 frekventantiek. Zvládli ju úspešne.
        Skúška pozostávala z troch častí: ústna časť, obhajoba projektovej práce a praktická časť, ktorú frekventantky absolvovali pred päťčlennou komisiou.
        Počas skúšok vládla dobrá nálada a čulý pracovný ruch.

Mgr. Mária Ščavnická