Športová trieda začína.

      V dňoch 4. a 6. februára 2013 sa u nás uskutočnil futbalový a florbalový turnaj deviatakov základných škôl Hornotoryského regiónu a prvákov lipianskych stredných škôl. Podujatie sa konalo pri príležitosti otvorenia športovej triedy v našej SOŠ. Táto trieda bude zameraná na futbal a florbal a umožní žiakom z Lipian a blízkeho okolia pokračovať v športovej kariére v mieste bydliska. Všetci účastníci podali skvelé výkony, ktoré určili víťazov oboch turnajov. Vo futbale zvíťazili žiaci ZŠ Komenského 113 v Lipanoch, vo florbale žiaci miestneho gymnázia. Umiestnenie však nebolo podstatné, pretože víťazmi boli všetci športovci, ktorí si mohli na vlastnej koži vyskúšať podmienky, ktoré naša škola pripravila pre budúcich žiakov športovej triedy. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom a za finančnú podporu taktiež Grantovému programu mesta Lipany a Komunitnej nadácii Modrá Torysa.

Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ SOŠ Lipany