v pamäti stužková..., zvlášť vtedy, keď sa uskutoční na Pražskom hrade. Študentky IV.K – odbor kozmetička a II.V – odbor vlasová kozmetika sa rozhodli, že slávnostné odovzdávanie zelených stužiek nádeje z rúk triednych učiteľov Mgr. Frákovej a Mgr. Visockého chcú prežívať na Pražskom hrade. Želanie sa stalo skutočnosťou a stužková slávnosť sa konala 9.októbra 2014 na Pražskom hrade, na krásnom mieste, odkiaľ je pohľad na celú Prahu.
        Študentky v Prahe spolu s riaditeľom školy Mgr. K. Tkáčom a triednymi učiteľmi zažili nezabudnuteľné tri dni. Takmer všetky študentky boli v Prahe po prvýkrát a hneď si ju aj obľúbili. S nádejou, že čoskoro znovu zavítajú do jedného z najkrajších miest sveta, do zlatej a stovežatej pamiatky UNESCO, do mesta s neopakovateľnou atmosférou na Pražskom hrade pri výmene hradnej stráže, na Karlovom moste, pri Staromestskom orloji opúšťali Prahu. Hlboké a trvalé spomienky na stužkovú slávnosť v Prahe, na vyhliadkovú plavbu loďou po Vltave, na katedrálu sv. Víta, na metro, na smrtku na pražskom orloji, na slávnostný obed „jedz a pi koľko vládzeš za dve hodiny“... stále rezonujú v mysliach našich budúcich maturantiek.
        Stužková je len raz za život, a tá naša bola bombastická, bombová, neprekonateľná, nezabudnuteľná, prenádherná, ... .