Čas plynie ako voda a aj náš čas na tejto škole sa naplil do troch štvrtín. Sme v poslednom ročníku a ten je pre nás výnimočný. Je náročný, posledný, rozlúčkový. Je tradíciou, že štvrtákom sa pripínajú zelené stužky, kotré sú symbolom nádeje, nového začiatku a úspechu. Aj my sme dostali svoje maturitné stužky pri jednej milej slávnosti. Všetky dievčatá z triedy sme sa zmenili na nádherné dámy a chlapci na šarmantných džentlmenov. Na tento deň sme sa tešili a musíme skonštatovať, že vyšiel podľa našich predstáv...

štvrtáci