Vo štvrtok 19. marca 2015 sme si pripomenuli na našej škole - "Svetový deň vody“.
        Voda – nepostrádateľná, dôležitá, vzácna, číra, bez farby, morská, okolo nás... Mohli by sme jej priradiť veľa prívlastkov, ktoré by ju výstižne charakterizovali, čím si uvedomujeme nutnosť s ňou zaobchádzať tak, aby sme prežili a zachovať ju v takom stave, aby ju mohli využívať aj budúce generácie.
        Pripravili sme výstavku, ktorou sme sa aj u ostatných spolužiakov snažili podporiť úvahu, chuť a silu zdôrazňovať, čo je voda. Ak nás bude viac, čo si budú všímať a upozorňovať na ochranu nielen vody, ale celej prírody, je to dobré. Dôležité je o tom hovoriť, no dôležitejšie sa spojiť a pre to niečo urobiť. Nebuďme ľahostajní, vnímajme to, veď sa nás to týka všetkých.
        Cez veľkú prestávku sme v "aquarelaxe“ pripravili pre spolužiakov pitný režim, kde sa podávala minerálna voda a káva. Spolužiaci si mohli aj cez obrazový a odborný materiál priblížiť všetko, čo sa spája s vodou – voda a človek, znečisťovanie vôd, čistenie odpadových vôd, kolobeh vody, odkiaľ voda pochádza, šetrenie s vodou a iné.

Enviráci z II. CD