Aj v tomto roku sa naša škola zúčastnila medzinárodnej gastronomickej súťaže
SweetCup 2009   dňa 27. marca 2009.

      Naši žiaci v odbore cukrár súťažili v príprave torty na tému Poézia lásky. Školu reprezentovali žiačky Mária Troščáková a Lucia Polomská z 2. N ročníka, pod vedením Mgr. Anny Počovej.

Naša škola sa umiestnila na 3. mieste.

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky