Študenti Strednej odbornej školy v Lipanoch sa koncom februára zúčastnili prestížnej medzinárodnej súťaže Sweetcup 2013, ktorú usporadúva SOŠ obchodu a služieb v Prešove pod záštitou VÚC Prešov 4. marca 2013. Tento rok sa konal už 11. ročník súťaže talentovaných žiakov z Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska, ktorí súťažili v odboroch kuchár, cukrár, predavač a aranžér. Našu školu reprezentovali cukrári Michal Turák a Veronika Andrášová pod vedením majsterky odborného výcviku Mgr. Anny Ptákovej. Ich torta na tému Čokoládové pokušenie, ktorá bola zhotovená z belgickej čokolády, zaujala nie len širokú verejnosť, ale aj odbornú porotu, ktorá im udelila striebornú medailu. Za vynikajúce umiestnenie v silnej medzinárodnej konkurencii súťažiacim srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Lipany.

Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ SOŠ Lipany