Stredná odborná škola obchodu a služieb SDH 3 v Prešove usporiadala jubilejnú medzinárodnú výstavu hotových výrobkov v odbore kuchár, cukrár, predavač a aranžér pod záštitou VÚC v Prešove. Jubilejný 15. ročník prezentácie mladých talentov sa niesol vo vianočnom štýle. Svoje cukrárske umenie a kreativitu predviedli svojimi výrobkami študenti zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Našu školu reprezentovala žiačka Natália Kupčíková z I.NV triedy. Zastupovala tam odbor cukrár. Tortu, ktorú pripravila, stvárnila symbolicky do podoby svätej rodiny.
        Z uvedenej výstavy sme si odniesli dobré dojmy a súťažiaci upomienkové darčeky a diplomy.

Mgr. Anna Počová