Exkurzia do syrárne v Krivanoch - 29. apríla 2008.


      Dňa 29. apríla sa žiaci 2. AM triedy, odboru pracovník marketingu zúčastnili odbornej exkurzie do syrárne v Krivanoch pod vedením pani učiteľky MVDr. Magdalény Baňasovej. Študenti sa oboznámili s výrobou syra, laboratórnymi skúškami, podmienkami pre produkciu bioproduktov, vákuovým balením potravín, expedíciou a pod.
      Ďakujeme firme IGET s.r.o a pani Ing. Gergelčíkovej za to, že nás zasvätila do tajov výroby syrov a umožnila nám nazrieť do všetkých častí prevádzky.

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky