Projekt Comenius - Návšteva družobnej školy v Turecku - 24. až 29. októbra 2011.

      V dňoch 24. až 26. októbra sa štyria učitelia zo Strednej odbornej školy v Lipanoch zúčastnili pracovného stretnutia z projektu Comenius v Turecku. Stretnutie organizovala partnerská Stredná škola v meste Gülşehir. Cieľom projektu Comenius, do ktorého je zapojená aj naša škola, je uvedomiť si rozdiely medzi kultúrami. Projekt sa snaží odstrániť predsudky voči iným národom a prispieť k tolerancii, rešpektu a ľudskosti. Všetci zúčastnení sa môžu navzájom pochopiť a obohatiť o náboženské, kultúrne a sociálne hodnoty každej zúčastnenej krajiny. Chceme dať žiakom nový, moderný pohľad na svet, pomôcť im nájsť spoločný dialóg a v poslednom rade aj možnosť praktizovať cudzí jazyk. Projekt sa pokúsi dať žiakom do pozornosti kultúrne, náboženské a historické podobnosti a rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Chce im pomôcť spoznať a porozumieť miestnu históriu, kultúru a tradície ich vlastnej spoločnosti a budovať povedomie o nich. Navzájom budeme budovať most mieru a bratstva medzi krajinami.
      V programe okrem spoznávania kultúry, histórie, národných zvykov, gastronómie a krásnej krajiny Kappadocie, bolo predstavenie programu The PRISM – lights to peace. Každý deň prebiehala prezentácia dvoch štátov. Naša škola dostala ako prvá príležitosť prezentovať našu krajinu, mesto a školu spolu s poľskou partnerskou školou Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawla II z Krynice.
      Výsledkom nášho pracovného stretnutia bolo dohodnúť ďalšie kroky spolupráce s ostatnými strednými školami zapojenými do projektu. Celý projekt Comenius bude trvať dva roky a počas jeho trvania navštívia naši pedagógovia a žiaci stredné školy v krajinách: Veľká Británia, Bulharsko, Poľsko, Nemecko a Grécko. Naša Stredná odborná škola v Lipanoch usporiada stretnutie žiakov a učiteľov zo všetkých vyššie uvedených krajín v dňoch 26. – 30. septembra 2012 na pôde našej školy.
      Na záver nášho pobytu v Turecku sme sa dohodli na vytvorení internetovej stránky tohto projektu. Vydáme bulletin v jazyku každého štátu, kde predstavíme v krátkosti každú zo škôl. Na všetkých zapojených školách sa urobí stála výstava - prezentácia zúčastnených krajín. O ďalšom priebehu, stretnutí a aktivitách našej školy v rámci projektu Comenius Vás budeme pravidelne informovať na našej školskej internetovej stránke.

Ing. František Ružbarský

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky

      Ešte niekoľko záberov z iného aparátu...

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky