SOŠ v Lipanoch sa v posledných rokoch rozhodla spolupracovať so základnými školami v našom regióne. Hlavným cieľom je oboznámiť žiakov základných škôl a ich rodičov s novým zameraní školy a zároveň ukázať všetkým, že remeslá sú pre nás stále veľmi dôležité a byť remeselníkom nie je žiadna hanba.
        Prvou základnou školou, s ktorou máme veľmi dobrú spoluprácu, je Základná škola v Šarišských Dravciach. Pravidelne na Mikuláša sa zúčastňujeme tvorivých dielní priamo v priestoroch ZŠ. Žiaci si môžu za pomoci našich študentov vyskúšať svoje zručnosti. Máme radosť z toho, že postupne sa prichádzajú pozrieť aj obyvatelia obce.
        Dlhodobo spolupracujeme s materskou školou Centrum Lipany. Naše dobroty tu už dobre poznajú. V tomto predvianočnom čase chodíme s detičkami a rodičmi zdobiť vianočné perníčky.
        Tento rok sa podarilo nadviazať aj spoluprácu so ZŠ Komenského 113. Teraz pred Vianocami budeme s deťmi prvého stupňa piecť a zdobiť perníčky.
        Naše aktivity chceme do budúcnosti rozširovať. Spoluprácou so školami chceme podporiť rozvoj nášho regiónu, ktorý je podmienený prítomnosťou škôl. Ich neprítomnosť v regióne bude chýbať a zároveň nebudú potrební kvalifikovaní pracovníci.

Ing. Jana Baňasová