Slovo droga je v súčasnosti nadradeným pojmom vo všeobecnosti i v odbornej oblasti. Vo farmaceutickom zmysle označuje aj iné látky (lieky, alkohol), ktoré sú konzumované pre zmenu psychického či fyzického stavu človeka. Ovplyvňuje jeho náladu, konanie, vnímanie, správanie, vedomie.
        Drogy sa stali súčasťou každodenného života takmer väčšiny ľudskej populácie. Diskotéky sú plné drog, ulice sú plné drog, školy, parky, domácnosti. Jednoducho, nachádzajú sa všade. Ich užívanie nadobudlo hrozivé rozmery, užívatelia sú čoraz mladší. Medzi mládežou mnohých európskych štátov sa veľmi zvýšila konzumácia drog a alkoholu. Keď už je neskoro a mladý človek padne na dno, mala by mu podať pomocnú ruku hlavne rodina, škola a spoločnosť. Láska milujúcich rodičov či súrodencov a pocit spolupatričnosti sú najlepším liekom. Láska vo všetkých podobách svojej existencie je najlepšou prevenciou. Rodič ľúbi svoje dieťa, učiteľ má rád žiakov, priateľ podrží priateľa, keď mu je ťažko. V každej etape nášho života je nevyhnutné vedieť dávať a prijímať nielen lásku, ale aj obmedzenia.
        Aj my sa snažíme v našej škole dávať študentom dostatok lásky, ktorú im mnohokrát nedajú ich rodičia a nedáva im pomocnú ruku ani spoločnosť. Snažíme sa vytvárať príjemnú atmosféru v škole, organizujeme rôzne športové či kultúrne aktivity, aby mohli zmysluplne využiť voľný čas. V rámci Týždňa boja proti drogám (18.11.2013 – 22.11.2013) sme pre nich pripravili rôzne dobrôtky v duchu hesla: „V týždni boja proti drogám cigaretke odolám a radšej si každý deň nejakú dobrôtku dám“. Každý deň ich čakalo prekvapenie v podobe mandarínky, jabĺčka, keksíka, pizze, gofry či koláčika. Spestrili sme si ho aj besedou s JUDr. Šmelkovou z odboru drogovej prevencie.
        Aktivít je veľa a nám len zostáva dúfať, že padnú na úrodnú pôdu.

Mgr. Valéria Marčáková