Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných zdrojov energií a riešeniami na znižovanie energetickej náročnosti. V jeho priebehu sa v rôznych častiach Európy konajú stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.
        Tohtoročný workshop Energetického dňa Prešovského samosprávneho kraja sa uskutočnil 20. júna 2015 v zasadačke Úradu PSK. Žiaci a zamestnanci našej školy sa zapojili aj tento rok do Európskeho týždňa šetrenia energiou, prostredníctvom Energetického dňa v Prešovskom kraji 2015. V rámci týždňa šetrenia energiou sme sa zúčastnili týchto aktivít a podujatí:

Medzitriedna súťaž v tvorbe plagátov na tému šetrenia elektrickou energiou.
Príprava a zhotovenie informačného panela k problematike šetrenia energiami a alternatívnych foriem výroby energií.
Exkurzia žiakov a učiteľov školy vo fotovoltaickej elektrárni v priemyselnom parku v Lipanoch dňa 19. 6. 2015.

        Viac informácií o programe nájdete na web stránke Prešovského samosprávneho kraja.

Enviráci