Počas maturitného týždňa sa nematurujúci žiaci našej školy zúčastnili viacerých zaujímavých aktivít či už v škole alebo aj mimo nej.
        Vo štvrtok sme sa pre zmenu vybrali do Špárovej doliny. Tam sme sa takisto venovali rôznym pohybovým aktivitám, hlavne: petangue, speedmintonu a streľbe zo vzduchoviek.

PaedDr. Silvia Hudečková