Úsmev - otvorená brána do srdca

        Človek potrebuje človeka, dieťa potrebuje rodinu, opustené deti potrebujú nás. Túžba po láske, potreba bezpečia, dôvery, dostatku podnetov a pocit, že niekam patríme, sú v nás veľmi silno zakotvené a nemôžeme ich ignorovať.
        Na Slovensku dnes 4 500 deťom večer nečíta rozprávku mama ani otec. Bývajú v detských domovoch. Tieto deti často trpia ublíženiami a obavami viac ako iné. Organizácia Úsmev ako dar im dlhodobo pomáha nachádzať adoptívne mamy a otcov, pestúnske rodiny alebo zachraňuje rodiny v kríze. Jej cieľom je, aby všetky deti na Slovensku mali svoju rodinu. Aby sme im v tom pomohli, potrebujú našu pomoc.
        Študenti SOŠ Lipany - Alena Jaššová, Alžbeta Kohanová, Marek Gazdačko – svojou aktivitou a nadšením sa zaradili na prvé miesto v rámci Prešovského samosprávneho kraja. V našom meste za Vašej pomoci vyzbierali najvyššiu sumu zo všetkých zapojených stredných škôl. Tešíme sa z úspechu a riadime sa myšlienkou:

„Úsmev je brána, ktorou sa dá do človeka prepašovať mnoho dobrého.“

Ing. Jaroslav Hanko