Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja a Slovenský zväz záhradkárov v Prešove usporiadali dňa 16.12.2013 na SOŠ obchodu a služieb v Prešove súťaž v speve pod názvom „Vlastná tvorba o stromoch a prírode.“ Tejto súťaže sa zúčastnili aj študenti SOŠ v Lipanoch, ktorí v silnej konkurencii obsadili 1. miesto. Na tomto úspechu SOŠ sa podieľali výborné speváčky Monika Diňová a Ivana Mitrová, ktorým pomáhal spevom aj hrou na harmoniku a gitaru Martin Šarišský. Štvorčlennú porotu očarili ľudovou piesňou V našej zohorodi z pera Moniky Diňovej a piesňou v modernom duchu Ďakujem vám, stromy z tvorby Martina Šarišského. V januári čaká naše úspešné trio nahrávanie CD, ktoré vydá SZZ v Prešove.
        Za príjemnú predvianočnú atmosféru plnú emócií a nezabudnuteľných umeleckých zážitkov patrí poďakovanie Ing. Eduardovi Jakubekovi, hlavnému organizátorovi speváckej súťaže „Vlastná tvorba o stromoch a prírode.“

Mgr. Edita Fráková