Keď sa povie toto slovo, každý si predstaví niečo iné. V našej škole sme ako enviráci urobili malú anketu medzi spolužiakmi, pýtali sme sa, čo si predstavia pod slovom voda. Odpovede, ktoré sme získali boli asi takéto: voda na pitie, voda na umývanie, aquapark, moria, vodné nádrže, minerálna voda a iné. Všetci hovorili o vode ako o niečom, čoho je všade dosť. Áno, možno je to pravda, vodu nájdete takmer všade. Ale otázkou stále zostáva, či tej vody bude stále dosť. Nikto si neuvedomuje, že voda je neustále znečisťovaná. A čo to spôsobuje? Dá sa tomu zabrániť? Môžu tomu vôbec nejako zabrániť ľudia? Je voda iba užitočná alebo môže aj uškodiť? Je potrebné si uvedomiť, aká je vzácna a aké bohatstvo v podobe vody nielen na Slovensku máme. Veď Slovensko je po Rakúsku druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Skúsme s ňou šetrne zaobchádzať, chrániť ju a tiež prispieť na pomoc tým, ktorí toľké šťastie nemajú.
        Aj týmito otázkami sme sa 22. marca 2016, v Svetový deň vody, zaoberali.

Simona Bujňáková, III. CD