Možno to znie prehnane, keď sa povie, že voda je všade okolo nás, ale po hlbšom zamyslení každý zistí, že je to skutočne tak. Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a je neodmysliteľnou súčasťou života. Je zdrojom pre zabezpečenie výživy ľudí, súčasťou biosféry, dôležitou energetickou a priemyselnou surovinou a súčasťou úspešnej poľnohospodárskej a lesnej výroby. Taktiež plní dôležitú podmienku čistoty, hygieny a zdravia ľudí. Je dopravným a rekreačným prostriedkom a zastáva kultúrnu a estetickú funkciu pri skrášľovaní krajiny a životného prostredia. Považujeme ju za samozrejmosť a možno jej nevenujeme takú veľkú pozornosť, akoby si zaslúžila.
        My, enviráci s pani učiteľkou Ing. Henrietou Krakovskou sme aj na tento Svetový deň vody, 22. marca 2017, pripravili pre našich spolužiakov prezentáciu vo forme odborných štúdií a obrazového materiálu s inovatívnymi prvkami o vlastnostiach vody, druhoch vôd, znečisťovaní a ochrane vôd, šetrení a samozrejme o jej význame pre človeka. Nezabudli sme pripomenúť, ako súvisí voda aj s potravinami, ktoré konzumujeme. Našich spolužiakov sme pozvali cez veľkú prestávku do vodného baru, kde sa podávali rôzne druhy slovenských minerálnych vôd, ktorých nie je málo, čaje, ovocie, ktoré obsahuje veľké množstvo tejto vzácnej látky.
        Tento deň bol plný kreativity, ochutnávania, nápadov a plánov do ďalších dní spojených s ochranou a šetrením vody - "Ak piješ vodu, mysli na prameň“.

Natália Kupčíková, I. NV