Deň otvorených dverí na VÚC PSK 23. októbra 2008

      23. októbra 2008 sa študenti 1. AM a 1. K zúčastnili Dňa otvorených dverí na VÚC v Prešovskom kraji. Organizátorom podujatia bol Prešovský samosprávny kraj, ktorého cieľom bolo:
- Prezentovať kompetencie kraja a jeho úlohu v EÚ
- Zvýšiť informovanosť mládeže, občanov a verejnosti o aktivitách kraja
- Priblížiť samosprávny kraj mladej generácii
- Zvýrazniť a poukázať na najkrajšie a najzaujímavejšie časti regiónu
      Na tomto podujatí našu SOŠ prezentovala Ing. Monika Končulová a Bc. Anna Ptáková.
      Prezentácia Prešovského kraja a jeho kompetencií, regionálneho parlamentu, financovania, kultúry (vystúpenie folklórnych súborov), vzdelania, regionálneho rozvoja, medzinárodnej spolupráce a EÚ niektorých zo zúčastnených študentov zaujala, niektorých vôbec neoslovila. Prečo?

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky