Výstava trofej poľovnej zveri

        Mesiac poľovníctva a ochrany prírody – aj také označenie má jún. V júni sa rodí a liahne väčšina mladej zveri žijúcej vo voľnej prírode. O ochranu a zveľaďovanie genofondu vo svojom poľovnom revíri sa svedomito starajú členovia zväzov PZ Buková a PZ Demjanka. V Mestskej galérii v Lipanoch pripravili pútavú výstavu trofejí, preparátov lesnej zveri a obrazov s poľovníckou tematikou. Ani naši žiaci nemohli chýbať a výstavu navštívili s veľkým záujmom dňa 18.6.2014. Touto aktivitou sme opäť vyjadrili kladný postoj k ochrane životného prostredia, pretože sme všetci súčasťou prírody.

Lovu zdar!

Mgr. Sylvia Jančová