Dňa 26. 3. 2013 sa konala v Prešove krajská súťaž Za krásu slova. Zúčastnili sa jej aj naše študentky Michaela Verešpejová a Jozefína Plavnická.
      Súťaž pozostávala z troch častí. V prvej časti písali súťažiaci test z jednotlivých zložiek slovenského jazyka. V druhej časti mal každý z účastníkov predniesť pripravený prejav v trvaní 3 – 5 minút. V tretej časti každý z nich si vyžreboval tému, pripravil sa na prednes a predniesol ho. Príprava trvala desať minút a prednes asi tri minúty.
      Tretie miesto získala Michaela Verešpejová, študentka II.KM, pod vedením Mgr. Edity Frákovej. Zároveň získala aj vecnú cenu za najkrajší prednes s aktuálnou témou. Srdečne blahoželáme a veríme, že sa jej bude dariť aj naďalej.

Mgr. Valéria Marčáková