Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola

Adresa: Komenského 16, 082 71 Lipany

 

Súhrnná správa

o zákazkách obstarávaných cez Elektronické trhovisko

za obdobie 01.04.2016 – 30.06.2016

 

 

 

Por.

Č.

Hodnota

zákazky v €

Včítane DPH:

Predmet

zákazky:

Identifikácia

Dodávateľa:

1.

10 750,00 €

Auto Nová Fabia

Camea Car a.s.

Levočská 107/A

080 01 Prešov