Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1000,- € za január až marec 2014 v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Dátum vystavenia

Číslo faktúry

Dodávateľ

Predmet fakturácie

Cena s DPH (€)

Dátum úhrady

Poznámka

08.01.2014

30-130447

Východoslovenská energetika,a.s

el.energia 12/2013

4 661,16

10.01.2014

 

09.01.2014

30-130448

Doxx-stravné lístky,spol.s.r.o.

za stravné lístky

2 400,00

10.01.2014

 

09.01.2014

30-130450

SPP,a.s.

plyn 12/2013

1 018,26

10.01.2014

 

21.01.2014

30-140043

SPP,a.s.

plyn 01/2014

2 654,00

20.01.2014

 

29.01.2014

30-140027

Doxx-stravné lístky,spol.s.r.o.

za stravné lístky

2 850,00

30.01.2014

 

31.01.2014

30-140032

Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

vodné, stočné 01/2014

1 050,07

04.02.2014

 

10.02.2014

30-140051

Východoslovenská energetika,a.s

el.energia 01/2014

4 544,26

12.02.2014

 

19.02.2014

30-140049

SPP,a.s.

plyn 02/2014

2 654,00

19.02.2014

 

24.02.2014

30-140071

Doxx-stravné lístky,spol.s.r.o.

za stravné lístky

2 550,00

25.02.2014

 

24.02.2014

30-140072

TECHNOZVAR s.r.o.

zváračka TRANSTIG 1750 Puls G/F

1 627,39

25.02.2014

 

07.03.2014

30-140092

Východoslovenská energetika,a.s

el.energia 02/2014

4 049,39

10.02.2014

 

20.03.2014

30-140100

HBJO s.r.o.

šijacia technika projektu PEP, pravítka, rukávníky, nožnice

 

12 636,00

 

27.03.2014

 

21.03.2014

30-140098

POLYGRA Košice s.r.o.

interaktivne tabule, nootbuky, projektory

12 124,00

24.03.2014

 

20.03.2014

30-140118

SPP,a.s.

plyn 03/2014

2 654,00

19.03.2014

 

04.04.2014

30-140123

Východoslovenská energetika,a.s

el.energia 03/2014

3 283,07

13.03.2014

 

 

 

Vypracovala: Mgr.Lucia Michalíková                                                                                                  Mgr.Karol Tkáč,v.r.

                                                                                                                                                               riaditeľ školy

 

Lipany, 31.marec 2014