Dátum Názov Popis Dokument
29.1.2018 Výzva na predkladanie ponúk – Poistenie majetku školy a poistenie zodpovednosti za škody. Zákazka podľa § 117 zákona č. 345/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazka s nízkou hodnotou na služby. Dokumnnt TU
15.12.2017 Výzva na predkladanie ponúk – Oprava rozvodov a príslušenstva ústredného kúrenia SOŠ Lipany. Zákazka podľa § 117 zákona č. 345/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 5, ods.3, písmeno f. zákona. Dokumnnt TU
29.9.2017 Výzva na predkladanie ponúk – Oprava strechy na objekte Garáže a dielne SOŠ Lipany na Štúrovej ulici. Zákazka podľa § 117 zákona č. 345/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 5, ods.3, písmeno f. zákona. Dokumnnt TU
13.12.2016 Výzva na predkladanie ponúk – Oprava elektroinštalácie v suteréne školy a oprava NN prípojky k objektu školy. Zákazka podľa § 117 zákona č. 345/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 5, ods.3, písmeno f. zákona. Dokumnnt TU