Vitajte na stránkach spoločnosti LONLER 

Spoločnosť Lonler s.r.o. sa zaoberá pripojením firiem a domácnosti do celosvetovej sieti internetu pomocou wireless technológií, metalickým a optickým vedením. Od roku 2000 pôsobí v oblasti Prešova, Sabinova, Lipan a okolitých obcí, ktorú pokrýva mikrovlným signálom, a kde si získala aj stabilný okruh zákazníkov a spoločností sídliacich v týchto mestách a obciach. Zaoberá sa aj prenosom a spracovaním dát, dodávkou a opravou počítačov, výstavbou privátnych sieti, výstavbou a prevádzkou optických sieti a kamerových systémov.

Najvyžšou prioritou podnikania spoločnosti Lonler s.r.o. je spokojnosť zákazníkov. Tomuto cieľu je prispôsobená štruktúra a organizácia spoločnosti, výber spolupracovníkov a zamestnancov, ako aj kvalita a spoľahlivosť poskytovaných sluzieb.

NOVINKY

September 2022.... Ulica Pod Švabľovkou pripojenie rodinných domov

Apríl 2022....zriadene opticke vedenie pre pripojenie ulíc Pod Švabľovkou, Pod Begalkou, Priemyselná štvrť 

December 2020....spustene opticke pripojenie na ulici Nezabudova, J.Cirburovej

Január 2020.....spustené optické pripojenie na južnej strane námestia v Sabinove

Január 2017.....spustená možnosť sledovania TV 

september 2016.....spustené pripojenie pre obec Ďačov

september 2015.....spustili sme optické pripojenie na ul. 9.mája a Komenského

15.máj 2014 ......spustili sme pripojenie pre obec KANAŠ okres Presov

4.september 2014 ......spustili sme pripojenie pre obec JAKOVANY okr. Sabinov