700 výročie prvej písomnej zmienky o meste Lipany

          8. 9. 2012 žilo naše mesto oslavami 700. výročia prvej písomnej zmienky o Lipanoch. Aktívnou účasťou prispeli aj naši žiaci pod vedením majsteriek a majstrov odborného výcviku. V štyroch stánkoch sa prezentovali žiaci z odborov cukrár, kaderník, kozmetik a inštalatér. Šikovní cukrári napiekli množstvo koláčov, o ktoré bol veľký záujem. Svedčí o tom aj to, že sa ich v tento deň predalo takmer tritisíc. Takisto piekli a predávali palacinky a zdobili medovníčky, čo sa páčilo hlavne najmenším návštevníkom. Budúce kaderníčky a kozmetičky predvádzali svoju kreativitu a zručnosť – robili rôzne účesy, líčenie, maľovanie na telo a úpravu nechtov všetkým, ktorí prejavili záujem. Treba podotknúť, že celé popoludnie mali naozaj plné ruky práce. Budúci inštalatéri predviedli, aké výrobky z kovu dokážu pod odborným vedením zhotoviť.

Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ SOŠ Lipany