Projekt Comenius 26. - 28. septembra 2012.

          Naša škola získala grant na realizáciu projektu Comenius, ktorý sa začal v októbri 2011 prvým stretnutím v partnerskej škole v Turecku. V tomto medzinárodnom projekte spolupracujeme so školami z Bulharska, Grécka, Nemecka, Poľska, Turecka a Veľkej Británie. Cieľom projektu je poznávanie histórie a kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín, motivácia k učeniu sa anglického jazyka, zachovanie nášho kultúrneho a historického dedičstva pre budúce generácie a vytváranie národnej identity. Projektové stretnutia partnerských škôl sa už uskutočnili v Turecku, Anglicku a Bulharsku.

          Stretnutie žiakov a pedagógov v rámci tohto projektu usporiadali v dňoch 22. – 28. septembra Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pavla II. v Krynici a naša škola. Cieľom stretnutia bolo spoznávanie kultúry, histórie, národných zvykov a gastronómie. V poľskej Krynici žiaci našej školy pod vedením učiteľa Ing. Jaroslava Hanka – zručného majstra kuchára, prezentovali slovenskú národnú kuchyňu varením tradičnej a chutnej „mačanky“.
          Riaditeľ našej školy Mgr. Karol Tkáč a dievčatá v krojoch privítali účastníkov projektu Comenius na pôde školy 26. septembra starodávnym zvykom Slovanov - chlebom a soľou. Po oficiálnom prijatí si prezreli areál školy, hlavne cukrárenskú dielňu, kde im žiaci a majsterky odborného výcviku pripravili tradičné slovenské jedlá ako zemiakové placky, langoše a perníky, ktoré si mohli sami ozdobiť. V kozmetickom a kaderníckom salóne si mohli dať urobiť účes, líčenie, upraviť nechty či namaľovať pekný obrázok na telo. Budúce kaderníčky a kozmetičky mali plné ruky práce, pretože o ich majstrovstvo bol zo strany prítomných najväčší záujem.
          Po ubytovaní v prekrásnom prostredí v horskej chate Lúčka-Potoky sa účastníci projektu vybrali na krátku turistickú vychádzku k zrúcaninám hradu týčiacim sa nad obcou Kamenica. Odtiaľ videli aj gazdovský dvor, kde si večer pochutnávali na ďalších slovenských špecialitách ako sú pirohy, bryndzové halušky, ovčí syr, žinčica.
          Nasledujúci deň navštívili pýchu Slovenska, naše prekrásne Vysoké Tatry a Ľubovniansky hrad. Posledný deň pobytu v Lipanoch začal prijatím všetkých delegácií primátorom mesta Lipany Ing. Eduardom Vokálom, ktorý v srdečnej atmosfére predstavil zahraničným účastníkom naše mesto. Slávnostný program pokračoval v mestskej galérii, kde sa predstavili všetci účastníci projektu a formou videoprezentácie priblížili krajinu, z ktorej prichádzajú. Spoločné stretnutie ukončili žiaci ZUŠ v Lipanoch folklórnym vystúpením a ukážkou zvykov a obyčajov slovenského ľudu. Plní nádherných umeleckých zážitkov sa naši hostia pobrali na prehliadku mesta Lipany a na nákup suvenírov. Čas ich naháňal a oni ešte chceli stihnúť oficiálnu rozlúčku, ktorej sa zúčastnila aj riaditeľka družobnej školy v Krynici Mgr. Janina Zlotnická. Spolu s riaditeľom Mgr. Karolom Tkáčom rozdali účastníkom projektu Comenius certifikáty a spomienkové darčeky.
          V podvečer ich čakala „Goodbye party“ na Gazdovskom dvore pod Hájom v Rožkovanoch. Jazda na koni, grilované kuracie mäsko i klobáska, ľudová muzika spojili všetkých účastníkov do jednej veľkej rodiny. Spievalo sa, tancovalo, debatovalo, nebolo cítiť žiaden rozdiel medzi národmi. Cieľ projektu bol splnený nad očakávanie. Spoločnú rozlúčkovú pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj s oduševnením spievali všetci (text piesne mali k dispozícii). Goodbye party zanechala hlboké dojmy v srdciach účastníkov a pri odchode mnohým tiekli slzy.
          Za nezabudnuteľné tri dni na Slovensku v Lipanoch ďakovali účastníci projektu Comenius riaditeľovi Mgr. Karolovi Tkáčovi, koordinátorke projektu Mgr. Marte Urdovej a všetkým, ktorí pri realizácii tohoto projektu pomáhali. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré sa uskutočnia v Nemecku a Grécku.

Mgr. Edita Fráková