Deň Svätého Huberta 2012 v Bijacovciach

          Dňa 15. septembra 2012 sa zúčastnila naša škola na dvanástom ročníku Dňa svätého Huberta v Bijacovciach. Žiakov okrem rôznych sprievodných akcií - ukážka práce sokoliarov, ukážka zhotovovania pomôcok pre poľovníkov a remeselníkov, jazda na koni, vábenie zveri, vystúpenie mažoretiek - najviac zaujalo vystúpenie speváčky Kristíny a následná autogramiáda. Zamestnanci sa zapojili do súťaže vo varení poľovníckeho gulášu. Guláš varili hneď dva naše tímy. Jeden z nich, ktorý tvorila majsterka odborného výcviku Mgr. Anna Počová s manželom, bol úspešnejší a v silnej konkurencii mu odborná porota prisúdila 3. miesto.

          Poďakovanie patrí všetkým žiakom, majstrom odbornej výchovy a pedagógom, ktorí sa zaslúžili o to, že sa škole podarilo odviesť kus dobrej práce a úspešne naštartovať nový školský rok.

Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ SOŠ Lipany