Fašiangy s Poliakmi

          Dni pred Veľkým pôstom tradične patria fašiangom. Zamestnanci školy si začiatkom februára na fašiangovú zábavu pozvali hostí z družobnej strednej školy v Krynici na čele s riaditeľkou Janinou Zlotnickou. Keďže v Poľsku tento sviatok nepoznajú, naši hostia boli uchvátení atmosférou, ktorú sme spoločne vytvorili pomocou karnevalových masiek, veselej hudby a výborného jedla. Samozrejme, nesmeli chýbať tradičné fašiangové šišky a dobrá nálada. Všetci zúčastnení sa zhodli, že tohtoročné fašiangy sa mimoriadne vydarili a už sa spoločne tešíme na stretnutie o rok.

Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ SOŠ Lipany