Vigília v Krynici - 13. decembra 2012.

          Dňa 13. decembra 2011 zástupcovia zamestnancov našej školy sa zúčastnili slávenia vigílie v našej partnerskej škole v Krynici - Poľsko. Táto vigília sa koná každoročne na pôde tamojšej školy, kde sú pozývaní všetci pracovníci ako aj bývalí zamestnanci školy spolu so zástupcami miestnej samosprávy. Bolo to milé stretnutie ľudí dobrej vôle, ktoré sprevádzal kultúrny program v podaní žiakov poľskej školy. Zaspievali nám koledy, ukázali nám vianočné zvyky pri štedrovečernom stole a takto nám pripomenuli blízkosť vianočných sviatkov.

          Chceme sa poďakovať za pozvanie a popriať všetkým pekné a požehnané chvíle strávené v kruhu svojich blízkych.

Zástupcovia zamestnancov SOŠ Lipany