Deň sv. Mikuláša ( 6.12.2012 )

          6. decembra 2012 do našej školy zavítal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi – anjelom a čertmi. Mikulášska nálada bola príjemná a umocnená podávaním vianočného punču. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali.

Študentky 1. V triedy