Verejné obstarávanie

 

Stredná odborná škola v Lipanoch je verejným obstarávateľom podľa § 7,

ods. 1 písm.d. zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

 

Výzvy

Súhrnné správy podľa § 117 ods. 2

Správy o zákazkách z e-trhoviska

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1000,00 EUR v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov